Chanser får man inte...

 

I found this personals ad in a Swedish newspaper sometime in the mid 80's, and although I never wrote her (woe be me!), the words stayed with me forever on...

Chanser får man inte, dom tar man.

Jag är förälskad i livet, i tillvaron, i naturen och människorna. Mina intressen varierar från läget i världen till att studera livet i naturen en varm sommarnatt i juni. Allt som ger livet en mening, som kittlar i fantasin, som ger luft under vingarna och nya perspektiv fängslar mig.

Övrigt om mig får du veta när du skriver.

Är tjej, 23 år. Söker en kille för att brevledes kunna utbyta tankar, funderingar och värme. Kanske vi småningom känner att vi vill träffas.

Öv 10 30 10
Ta chansen, Östersund
You don't get chances, you have to take them.

I am in love with life, with existence, with nature, and people.  My interests vary from the world situation to studying life in nature on a warm summer's night in June.  Everything that gives life a meaning, that tickles the imagination, that gives air under my wings, and brings me new perspectives I find fascinating.

Other things about me you will find out when you write.

I am a 23 year old female.  I'm looking for a guy to exchange thoughts and warmth by mail. Perhaps we might want to meet eventually.

Öv 10 30 10
Take the chance, Östersund

 

 

 

P r e v i o u s H o m e U p N e x t