Frusen själ / Frozen Soul

 

Låt mig värma din frusna själ,
blåsa på falnande glöd,
göra trasig längtan hel
innan den lägger sig död.

Ge dig ny inspiration
att leva!

Låt mig bjuda på mig själv
i en snål och frusen värld
vill jag bjuda på mig själv
det är du verkligen värd.

Ge dig ny motivation
att sväva!

 

Let me warm your frozen soul,
blow on fading embers,
make broken longing whole
before it lies down dead.

Give you new inspiration
to live!

Let me give you of myself
in a greedy and cold world
I want to give of myself
because you're really worth it.

Give you new motivation
to soar!

Robert Karl-Oskar Broberg

 

 

P r e v i o u s H o m e U p N e x t