Någon du känner är din bäste vän

 

Någon du känner är din bäste vän, är beredd att ge allt utan begära någonting igen. Someone you know is your best friend, is ready to give everything without asking for anything in return.
Någon du känner har för dig idag lagt ett ord av guld och har utan att behöva trätt till ditt försvar. Someone you know has today said a word of gold for you, and without needing to, stepped forward to your defense.
Någon du känner vill dig alltid väl, vill i nöd och glädje gå hemlig vid din sida aktsam om din själ. Someone you know always wants the best for you, wants to walk by your side, in better and worse, caring for your soul.
Bo Setterlind Bo Setterlind

 

 

 

 

P r e v i o u s H o m e U p N e x t