Bevingad / Winged

 

Bevingad,
som en örn
flyger jag över landskap,
över berg,
över städer,
över hav.

Jag svävar
högt över världen.
Fri
och osårbar.
Mina vingar bär mig
bort,
långt, långt bort.

Sökande efter mitt bo.

Winged,
like an eagle
I fly over landscapes
over mountains,
over cities,
over seas.

I hover
high above the world.
Free
and invincible.
My wings carry me
away,
far, far away.

Searching for my nest.

© LL 941004

 

 

P r e v i o u s H o m e U p N e x t