I rörelse / In Motion

 

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

-- Karin Boye, ur Härdarna (1935).

In Motion

The sated day is never first.
The best day is a day of thirst.

Yes, there is goal and meaning in our path -
but it's the way that is the labour's worth.

The best goal is a night-long rest,
fire lit, and bread broken in haste.

In places where one sleeps but once,
sleep is secure, dreams full of songs.

Strike camp, strike camp! The new day shows its light.
Our great adventure has no end in sight.

-- Karin Boye, from The Hearths (1935).
Translation from Swedish by David McDuff

 

 

P r e v i o u s H o m e U p N e x t